O nas

Fundacja Ochrony Życia

Skontaktuj się z nami jak chcesz wiedzięć więcej.

Naszym głównym celem jest pomoc potrzebującym

CELAMI FUNDACJI SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.

Nasze cele

1

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

2

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

3

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, DOBROCZYNNOŚĆ

4

PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ

5

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

6

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

7

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8

PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

9

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN

10

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

11

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY

12

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI

13

NAUKA,SZKOLNICTWO WYŻSZE,EDUKACJA,OŚWIATA I WYCHOWANIE

14

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

15

KULTURA,SZTUKA,OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

16

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

17

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

18

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

19

UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

20

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

21

PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

22

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY

23

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

24

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Aktualności

Sprawdź co u nas słychać

29-10-2019
Witamy na naszej stronie!

Miło nam poinformować, że prace nad stroną naszej fundacji zostały zakończone. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

30-10-2019
Krajowy Rejestr Sądowy

Z wielką przyjemnością infromujemy, że w dniu 14.06.2019r. Fundacja Ochrony Życia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w siedzibie.

Adres

ul. Połczyńska 74/5 78-816 Koszalin

Telefon

793 665 009